Ügyfelszolgalati munkatars
+36 209 171 298
Szent Barnabás Kolostor és Ikon Múzeum

A Szent Barnabás kolostor és Icon múzeum a királyi sírokhoz közel Tuzla és Salamis között található. A templom ma ikon múzeum, a kolostor a régészeti gyűjteménynek ad otthont, a kápolna ház a szentek háza. Szent Barnabás volt az egyik alapítója a független görög ortodox egyháznak és Ciprus védőszentje. Salamis-on született, egy zsidó családba a Levi klánba (a leviták, ahonnan a papok a jeruzsálemi templom választottak), akik Sziriából Ciprusra vándoroltak. Eredeti neve József volt, az apostolok változtatták meg a nevét. Egyesek szerint Márk unokatestvére volt, az azonban bizonyos, hogy jó barátságban voltak. Az első keresztények közé tartozott, telkét eladva az árát az apostolok lába elé tette. Egyik hagyomány szerint Pállal Gamaliel iskolájában tanult, és a betszaidai béna gyógyítása után csatlakozott Jézushoz. Talán a 72 tanítványhoz tartozott. A Szentírás derék férfinek mondja, aki tele van Szentlélekkel és hittel. Ő vállalta, hogy Pál apostolt összeismerteti az apostolokkal és a jeruzsálemi hívekkel. Jeruzsálemben tanúskodott Pál mellett, a hívek közössége előtt. Bizonyította megtérését és igaz szándékát. Antióchiában hirdette az evangéliumot, Pált is maga mellé véve. 46 táján felvitték Jeruzsálembe az éhinségben sínylődőknek gyűjtött adományokat. Pál apostolnak társa lett első apostoli útján. Missziós útjaikon kétkezi munkával kereste kenyerét. Résztvevője volt az első Jeruzsálemi zsinatnak, ahol a zsidó előírások betartásának kötelezettségéről hoztak határozatot. Amikor Pál Szíriába ment, ő hazatért. Ciprusra hazatérve Ciprus első püspöke lett. Hirdette az evangéliumot, ott halt meg hazája fővárosában, Salamisban. A hagyomány szerint megkövezték, más adatok máglyahalált említenek. Egy közeli barlangban temették el. Régi milánói hagyomány Barnabást tartja Milánó első püspökének. Sírját 482-ben találták meg. Anthéniusz salamisi püspök látomásban az apostoltól tudta meg a sír helyét. A sírban, melle felett Márk evangéliumának héber szövegét találták.


Barnabás nevéhez két apokrif irat kapcsolódik: 'Barnabás levele' és 'Barnabás cselekedetei'. Tertulliánusz a 'Zsidókhoz írt levél' szerzőjének is Barnabást tartotta.


Neve a 7. századtól szerepel a mise kánonjában, az ünnepét pedig a 9. századtól ünnepli az Egyház június 11-én, majd a zsinati reform óta június 9-én. A kádárok védőszentje. Közbenjárását gyakran kérik jégeső ellen.


A kolostort az V. században alapították , amely végleges formáját az 1756-57-es átépítés után nyerte el.A ma látható templom épület 1750-es években épült. A kolostor még mindig jó állapotban van. A templomot udvar veszi körül. Zarándokok, szerzetesek látogatják. Körülbelül 100 méterre a kolostortól, egy kis mauzóleumot építettek, itt fedezték fel a szent maradványait. 14 lépcső visz le az épület alatti barlangba, ahol Szent Barnabás testét rejtették el barátai. A sír 1953-ban lett felújítva (amely magában foglalta az épület lépcsőit).